Adres

Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul. Akademicka 13

20-950 Lublin