Dydaktyka

Dydaktyka

 Pracownicy Katedry prowadzą wiele przedmiotów z zakresu:

 -         genetyki ogólnej i molekularnej,

 -         biologii molekularnej,

 -         hodowli zwierząt futerkowych, drobiu, owadów użytkowych, ptaków ozdobnych,

 -         metod hodowlanych,

 -         podstaw informatyki w zootechnice

 -         biotechnologii zwierząt

 na Wydziałach: Biologii i Hodowli Zwierząt, Nauk o Żywności i Biotechnologii, Agrobioinżynierii, Medycyny Weterynaryjnej   

 

Studia podyplomowe

Genetyka sądowa – kierownik dr hab. Magdalena Gryzińska

Pielęgniarstwo zwierząt z elementami zoopsychologii – kierownik dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska

 

Wykaz przedmiotów prowadzonych przez pracowników: genetyka, genetyka zwierząt, genetyka i metody hodowlane, genetyka ogólna i weterynaryjna, podstawy hodowli zwierząt, genetyka a środowisko, genetyka populacji i biometria, genetyka populacji i cech ilościowych, genetyka molekularna, metody hodowlane, organizacja pracy hodowlanej, doświadczalnictwo zootechniczne, genomika i proteomika, bioinżynieria zwierząt, biotechnologia zwierząt, bioinformatyka, biologia molekularna, biologia pszczołowatych z elementami ekologii, pszczelarstwo, chów i hodowla pszczół, hodowla owadów użytkowych i gospodarka pasieczna, ewolucjonizm, chów i hodowla zwierząt futerkowych, hodowla owadów użytkowych, hodowla drobiu, hodowla i technologia produkcji drobiu, hodowla ptaków ozdobnych i egzotycznych, chów przepiórek i gołębi, podstawy informatyki w zootechnice, informatyka w naukach przyrodniczych, technologie informatyczne, technologie przetwarzania produktów drobiarskich, technologie pozyskiwania surowców zwierzęcych, systemy produkcji drobiu, technologie uzdatniania skór , kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt, zwierzęta laboratoryjne.

oraz fakultety: biologia pszczołowatych, biologia użytkowych Apidea, ekologia zapylania, apidologia, inżynieria genetyczna, diagnostyka molekularna chorób genetycznych, biologia molekularna, biologia wybranych zwierząt futerkowych, uzytkowanie zwierząt drobnych, immunogenetyka zwierząt, zwierzęta laboratoryjne, apiterapia i produkty pszczele, hodowla zwierząt futerkowych, użytkowanie zwierząt drobnych, hodowle amatorskie, pożytki pszczele, pszczelarstwo w nowoczesnym rolnictwie.