INFORMACJE

ZJAZD KATEDR JEDNOIMIENNYCH

GENETYKI I METOD HODOWLI ZWIERZĄT

 LUBLIN, 03 - 05. 07. 2017 

logo

 


 

Nazwa Zjazdu: Zjazd Katedr Jednoimiennych - Genetyki i Metod Hodowli Zwierząt – aktualne badania naukowe,  działalność dydaktyczna i usługowa

Organizator: Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.

Termin: 3-5.07.2017 (poniedziałek – środa)

 

Ramowy program Zjazdu:

3 lipca (poniedziałek) - sesja referatowa nt. "Badania naukowe"

 

10:00 – 11:00 rejestracja, bufet kawowy 

11:00 – 13:00 obrady 

13:00 – 14:00 przerwa obiadowa 

14:00 – 15:00 obrady 

16:00 – 19:00 zwiedzanie Starego Miasta, Lubelska Trasa Podziemna, Kaplica Trójcy Świętej (17:00)

19:00 – 20:00 kolacja na Starym Mieście

4 lipca (wtorek) - sesja referatowa nt. "Badania naukowe i dydaktyka"

9:00 – 10:30 obrady

11:00 – 11:30 bufet kawowy

11:30 – 13:30 obrady

13:30 – 14:30 przerwa obiadowa

14:30 – 16:00 obrady 

 

19:00 – 24:00 uroczysta kolacja

5 lipca (środa) - sesja referatowa nt. "Dydaktyka i działalność usługowa"

 

9:00 – 10:30 obrady

 

10:30 – 11:00 bufet kawowy

 

11:00 – 12:45 obrady, zakończenie zjazdu

 

13:00 – 14:00 obiad