O nas

Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

 

W skład Instytutu wchodzą następujące jednostki podległe:

 

 • Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej
 • Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa
 • Pracownia Zoopsychologii
 • Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman

 

 Instytut prowadzi prace badawcze w następujących kierunkach: 

 • wykorzystywanie technik molekularnych w poszukiwaniu markerów genetycznych jako wskaźników użytkowych zwierząt gospodarskich,

 • badania genomu kur, przepiórek, gęsi, emu, lisów, jenotów, szynszyli, pszczół oraz wybranych gatunków zwierząt dziko żyjących,

 • efektywność selekcji kierunkowej i pośredniej w hodowli zwierząt,

 • genetyczne i fizjologiczne metody poprawy produkcyjności zwierząt,

 • opracowanie wczesnych kryteriów selekcji zwierząt,

 • genetyczne doskonalenie pszczoły miodnej,

 • dziedziczenie cech użytkowych u zwierząt futerkowych i drobiu,

 • prace hodowlane nad odtworzeniem polskiej rasy kur - czubatki staropolskiej,

  wykorzystanie stad zachowawczych kur (Zk i Pb) do produkcji mieszańców towarowych.  

Pracownicy Instytutu współpracują z wieloma Instytucjami i Jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą, a także hodowcami drobiu i zwierząt futerkowych.